Livet efter lukningen af Brandts Klædefabrik

Efter lukningen af Brandts Klædefabrik i 1977 skulle der findes nye formål med bygningerne. Med udgangspunkt i succeshistorier om ombygninger af tidligere fabrikker, lagre, spinderier mv. fra både Europa og USA begyndte arbejdet med at udvikle en plan for genanvendelsen af Brandts Klædefabriks bygninger.

Magistratens 4. afdeling med Robert Dalskov Andersen i spidsen hyrede arkitekten Kristian Isager, som udarbejdede to mulige genanvendelsesmuligheder for bygningerne i Brandts Klædefabrik. Første mulighed gik på, at arealet blev fordelt ligeligt mellem offentlige og private formål. Anden mulighed gik dog på, at 1/3 af arealet blev brugt til private formål, hvorimod 2/3 blev brugt til offentlige formål. Ud af de to genanvendelsesmuligheder faldt valget på mulighed et.

På baggrund af genanvendelsesmulighed et, udarbejdede arkitektfirmaet Jørgen Stærmose K/S et bygningsdelsoversigt, hvor omkostningerne af ombygningen blev opgjort. Såfremt den ‘skrabet udførsel’ blev valgt ville det forløbe sig i DKK 48.850.000, hvorimod den ‘bedste udførsel’ ville forløbe sig i DKK 56.250.000. Byrådet besluttede efterfølgende, at den skrabet udførsel skulle realiseres.

Efter valget af genanvendelsesmulighed et, købte Keld Droob og John Hansen Brandts Klædefabrik i 1981. Dog indgik de en aftale med kommunen, hvori kommunen fik en lejeaftale med køberet af de bygninger, der ifølge genanvendelsesmulighed et skulle bruges til offentlige formål.

Efter købet af Brandts Klædefabrik fik køberne, Keld Droob og John Hansen, udarbejdet et udlejningshæfte, hvori mulige lejere kunne se mulighederne i de tomme lokaler. Udlejningen blev varetaget af Ejendomsmæglercentret i Odense og nogle af de første lejere af lokalerne i Brandts Klædefabrik var Det Fynske Kunstakademi, Danmarks Grafiske Museum (Mediemusset), Kunsthallen Brandts Klædefabrik og Museet for Fotokunst (begge er i dag en del af Brandts).

Kilder: ‘Fra Klædefabrik til Kulturfabrik’, 1987. ‘Brandts Klædefabrik et center for handel og kultur midt i Odense City’, 1983.

throw back thursday