BRANDTS SAMLING

BRANDTS SAMLING I NYOPHÆNGNING

Brandts Sam­ling blev etab­le­ret i årene 1883 – 1885 og rum­mer i dag flere tu­sin­de kunst­vær­ker. Vær­kerne er fra 1750 og frem til i dag med ho­ved­vægt på strøm­nin­ger i dansk kunst samt dansk og in­ter­na­tio­nalt fo­to­gra­fi. Gul­dal­der­ma­le­ri­er, dansk mo­der­nis­me og nyere fo­to­gra­fi vises side om side i denne nye op­hæng­ning.

Sam­lin­gens høj­de­punk­ter er udvalgt – blandt andet ma­le­ri­er af Jens Juel, P.S. Krøy­er, Jo­han­nes Lar­sen, Vil­helm Lund­strøm, Ha­rald Gi­er­sing og Asger Jorn. Du kan op­le­ve skul­p­tu­rer af Theo­dor Phi­lip­sen, Axel Salto og Sonja Fer­lov Man­co­ba samt fo­to­gra­fi­er af kunst­ne­re som Stu­art McIn­ty­re, Can­di­da Höfer og Søren Lose. Og ikke mindst kan du nær­stu­de­re et ud­valg af store sam­ling af gra­fi­ske vær­ker.

kl. 10:00

Brandts - Museum for Kunst og Visuel Kultur