INTO THE UNKNOWN

EN REJSE GENNEM SCIENCE FICTION

Sci­en­ce fi­ction står for nogle af ver­dens mest iko­ni­ske film, musik, lit­te­ra­tur og kunst. I kølvan­det på blo­ck­busters som Star Wars og Alien fort­sæt­ter strøm­men af film, spil og bøger med at bort­fø­re os til nye pla­ne­ter og ga­lak­ser og ind i en fjern frem­tid. Men hvor­dan op­stod gen­ren i slut­nin­gen af det 18. år­hund­re­de? Og hvor­for er det ble­vet så po­pu­lært hos folk i alle aldre?

Into the Unk­nown ud­for­sker sci­en­ce fi­ction som genre. Glæd jer til op­le­ve alt fra sjæld­ne teg­ne­se­ri­er og re­k­la­mer, der mar­keds­fø­rer fo­r­stillin­gen om rum­met i det gamle Sov­jet-uni­o­nen – til gen­rens store iko­ner som Darth Va­ders maske og Storm­troo­pers fra Star Wars.

Ud­stil­lin­gen er ku­ra­te­ret af Bar­bi­can In­ter­na­tio­nal En­ter­pri­ses og co-pro­du­ce­ret med Brandts og OCC i Athen.

kl. 10:00

Brandts - Museum for Kunst og Visuel Kultur