Science and Beers – Magiske Dage 2019

At have adgang til viden er en fundamental menneskeret. Det samme er adgangen til kold og billig øl. Science and Beers er en afslappet
forelæsningsserie i samarbejde mellem SDU og Studenterhuset. I andledningen af Magiske Dage vil Science and Beers få højtspecialiserede magi og trolddomskyndige til at tale om, hvad der er hensides og uden for vores forståelse.

19. okt
kl. 15:00

Studenterhuset

Amfipladsen 6

5000 Odense C