Brandts arbejderne spiller dilettant

Væver Carl Hansen – bedre kendt som Carl >>Garder<< – var indtil 1953 formand for en dramatik klub. Det var faktisk en underholdningsklub, hvor medlemmerne optrådte med dilettantforestillinger rundt i forskellige foreninger på Fyn. Det lykkes Carl >>Garder<< at få nogle af sine kollegaer på Brandts til at være med. En af de meget aktive var Karen Leth Petersen, som fortæller om tiden i dilettantforeningen:

” Vi havde en underholdningsklub, og navnet var >>Eros<<. En del af os spillede hvert år dilettant for fabrikkens ledelse, funktionærer og arbejder. (…) Der var så morsomt, især når Carl skulle have gebisset sat fast med targant. Det faldt altid ned, når han sang. Efter spillet skulle vi afsminkes, og så havde vi splejset til en halv snaps, øl og vand. Derefter var der kaffebord og dans.

Men hvor har vi spillet mange stykker, og hvor var det et dejligt sammenhold. Hvis nu det var et syngestykke, havde vi en arbejder med til at spille violin ved prøverne. Hvis vi sang i dur, spillede han i mol! Men det gjorde ikke noget, for selve aftenen havde vi musik på. Han gjorde det så godt han kunne, men det gjorde det heller ikke bedre, at hans hørelse var dårlig på grund af den støj, der var fra maskinerne på fabrikken.”

Det blev til mange dilettantaftener, som vi kan følge ret nøje gennem fabrikkens Gavebog for årene 1934-80. Heri er alle former for gaver og arrangementer, man har afholdt udgifter til, opført. De optrædende, som kom fra fra Brandts, fik altid blomster – også i 1947, hvor der er noteret: >>4 buketter til Fabrikkens Skuespillere<<. Man mødte altid talstærkt op som tilskuere, og det fremgår især af noteringen i 1951. Her var betalt for >>414 Kopper Kaffe, 212 Øl og 203 Vand<< – til en samlet pris af 1503 kr.

Den sidste dilettantforestilling fandt iflg. gavebogen sted i marts 1952.

Brandts Klædefabriks dilettant