En levende byggeplads

Ombygningen af Brandts Klædefabrik blev indledt i 1982 og strakte sig til udgangen af 1986.

Som billedet nedenfor viser af tidsdispositionen, blev der opereret med et grund- og fællesandlæg samt bygningsarbejder i både område A og B. Det arbejde, der skete i forbindelse med grund- og fællesanlæggene, omfattede alt det udvendige arbejde på bygninger samt have og parkeringsanlæg.

Bygningsarbejder var desuden delt op i basisinstallationer og færdiggørelsesarbejde. Basisinstallationer omfattede etableringen af adgangsforhold, skilte, vægge, hulhugninger, elevatorskakte, fjernelse af alle installationer og bygningsdele der ikke skulle genanvendes samt etabling af klargørelse for nye installationer.
Bygningssarbejderne der stod for færdiggørelsesarbejdet færdiggjorde al bygningsarbejdet bl.a. installationer som blev klargjort til aflevering og derfor kunne de tages i brug i henhold til tidsplanen.

Under den store ombygning var der rift om de mange urenoverede lokaler og de udenomliggende arealer omkring amfiscenen, som primært var til offentligt brug.
Der blev afviklet kunstudstillinger, musikarrangementer, karnevaller og meget andet. Det har alt sammen været elementer og indslag, der har medvirket til, at Brandts Klædefabrik ikke blot var en byggeplads, men også samlingssted for tusindvis af mennesker i de 5 år som ombygningsarbejdet stod på.

Kilder: ‘Fra Klædefabrik til Kulturfabrik’, 1987. ‘Brandts Klædefabrik et center for handel og kultur midt i Odense City’, 1983. 

throw back thursday
throw back thursday