CFR Hospitaler

CFR Hospitaler er et af de største privathospitaler i Danmark. Hospitalet tilbyder behandling inden for stort set alle specialer og råder over eget billeddiagnostisk center med MR-, DEXA- og ultralydsscanning og røntgen. Hos CFR Hospitaler får du kyndig rådgivning og hjælp til behandling – her vil der blive sørget for dig.