Farvergården

Da Kulturmaskinen blev bygget i 2009, døbte man i samme ombæring pladsen i gården ”Farvergården”. Den blev således opkaldt efter det gamle farveri i de tilstødende bygninger.

Man kunne fristes til at tro at gården blev brug til tørring af det tøj der dengang blev farvet på farveriet og derfor navnet farvergården, men dette er ikke korrekt. Det fremgår nemlig af både matrikelkort og fotos, at området ikke var en del af Brandts Klædefabrik, men hørte til ejendomme ud mod Pantheonsgade og Vestergade.

En ”farvergård” var i gamle dage ikke en gårdsplads, men en bygning, hvor farveren og hans familie drev deres virksomhed. I Brandts Klædefabriks tilfælde var farveriet ikke en selvstændig virksomhed, men en del af fabrikken og hed derfor netop ikke en farvergård, men et farveri. Navnet ”Farvergården” kom derfor først til i nyere tid.

Hele indfarvnings- og tørringsprocessen foregik i klædefabrikkens tid i selve farveribygningen – derfor de karakteristiske dampskorstene. Farveriet var færdigbygget i 1933.

Hvis man vil se en rigtig farvergård i Odense, kan man f.eks. gå en tur omkring Overgade 45-47, der i 1700- og 1800-årene var hjem – og virksomhed – for flere generationer af farvere.
Brandts Klædefabrik selv udviklede sig i øvrigt også fra en farvergård, der lå på Vestergade 73, hvor Café Cuckoo’s Nest nu ligger.

 

throw back thursday