Forsiden Historie Dæhnfeldts frølager blev til Kulturmaskinen

Dæhnfeldts frølager blev til Kulturmaskinen

Når man i dag sidder og nyder solen i Brandts Passage, er det vel de færreste der tænker over, at de omkringliggende bygninger engang rummede nogle af Odenses største arbejdspladser. Først og fremmest lå her naturligvis Brandts Klædefabrik, men også byens store frøfirma L. Dæhnfeldt havde kontorlokaler i de bygninger der nu huser Kulturmaskinen.

dæhnfeldt side

Engang var alle Kulturmaskinens værkstedslokaler proppet med store sække fyldt med frø til eksport. Store Sal var en af byens flotteste prestigebutikker, hvor fynboerne kunne købe frø og haveartikler. Det største udvalg i landet. Inde i de nuværende cafelokaler, og i bygningerne i firkanten op imod Vestergade, sad laboranter og håndsorterede og optalte frø! Disponenterne korresponderede med frøkøbere over hele verden pr. brev.

Bygningen, der huser Magasinet, fandtes ikke. I stedet var Magasinområdet, Farvergården og Pantheonsgade èt stort frilandsgartneri hvor der bl. a. blev eksperimenteret med nye frøsorter.

Kulturmaskinens lokaler blev opført som hovedkvarter for det kendte Odense-firma a/s L. Dæhnfeldt. Det var på dette sted firmaet voksede sig stort senere flyttede ud i byen. Og i dag er skrumpet til at være et varemærke i en international koncern med dansk base på Lolland.

Odense har været rig på foregangsmænd – pionerer, som bare gjorde det, og dermed kom til at betyde meget for byen. Christian Dæhnfeldt var én af dem!

Christian Dæhnefeldts far Ludvig havde en stor trang til at blive selvstændig, og efter han havde arbejdet som gartner på Kristiansdal i Odense – det nuværende Dalum Kloster, lejede han en have i Vestergade, hvor han drev gartneri. I 1850 åbnede han en kælderforretning i forhuset, hvor der blev solgt gartnerivarer og frø.farvergarden

I 1854 købte han ejendommen Vestergade 85, hvor han indrettede en større forretning, og et endnu større gartneri på området, hvor den gamle underholdningsetablissement ”Pantheon” havde ligget.

Christian Dæhnfeldt blev født i 1857, blev uddannet gartner, og indtrådte i 1877 i faderens firma.

I 1890 blev ejendommen Vestergade 83 købt, og nu blev begge ejendomme ombygget til en samlet ejendom.

Takket være Christian Dæhnefeldt blev Pantheonsgade anlagt i 1897. Gaden blev anlagt over gartneriets marker, som dermed blev nedlagt. Bygningerne i Vestergade blev ligeledes opgivet til fordel for helt nye bygninger i den nye gade. Et nyt og nyskabende analyselaboratorium blev stiftet, som skabte stor opmærksomhed, da man nu kunne undersøge frøets renhed og spireevne langt bedre end før.

Ejendommen Vestergade 75 (som i dag huser ”Lysgaard” og ”Kræs for Smag” blev ligeledes erhvervet, og kontorer og lager flyttede hertil fra Pantheonsgade.

I slutningen af 1970’erne blev alle Dæhnfeldts aktiviteter samlet i nye bygninger i Dyrup.

Dæhnefelds gamle frølager i Pantheonsgade huser i dag Kulturmaskinen Odense, som flyttede til lokalerne i 2008.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Brandts Klædefabrik

Brandts Passage 8
5000 Odense
Denmark

kontakt@brandtsklaedefabrik.dk


Persondatapolitik