Forsiden Kultur Mediemuseet – Danmarks mediehistorie

Mediemuseet – Danmarks mediehistorie

Se åbningstider og kontaktinformation

Mediemuseets historie går tilbage til 1979, hvor repræsentanter for Den Grafiske Højskole, Foreningen for Boghaandværk, Dansk Typografforbund, Det Kgl. Bibliotek, Odense Universitetsbibliotek, Nationalmuseet, Odense Bys Museer, såvel som de grafiske arbejdsgiverorganisationer, gik sammen for at undersøge mulighederne for stifte et Dansk Bogtrykmuseum. Det blev allerede i 1960’erne tydeligt, at de traditionelle grafiske teknikker var under en voldsom udvikling. Ønsket om et museum bunder i en intention om at bevare viden om fagenes historie, betydning og teknikker. Museet skulle altså være et branche-museum, der fortalte de grafiske fags tekniske og samfundsmæssige historie. Med ændringerne inden for produktionsmetoder var mange grafiske virksomheders produktionsapparater under udskiftning, det gav en unik mulighed for at indsamle diverse apparater og værktøjer, inden de blev sendt til ophugning og forsvandt ud af syne og sind.

Danmarks Grafiske Museum, 1970

Danmarks Grafiske Museum, 1984

Mediemuseet som grafisk branche-museum blev etableret i 1981, som optakt til 500 års jubilæet for den første trykte bog i Danmark. Det skete nemlig i Odense i 1482. Museet blev kaldt Danmarks Grafiske Museum (DGM), men for at DGM skulle blive det omfattende Mediemuseum vi kender i dag, må vi gå længere tilbage: Allerede i 1954 oprettede journalister i København Dansk Pressemuseum og Arkiv. Kort efter i 1958 rykkede museet til Århus, hvor det endte med at være en del af Journalisthøjskolen indtil det lukkede ned pga. dårlig økonomi i 1989. Som Dansk Pressemuseum og Arkiv’s materialer blev fordelt mellem forskellige instanser, blev ca. 15 tons, og langt det meste af samlingen, sendt til Odense, hvor DGM i 1984 var flyttet ind i ny renoverede lokaler på Brandts Klædefabrik. DGM’s samling var nu af enestående spændvidde og indhold. I 1990 blev museet statsanerkendt, som værende den primære forvalter af dansk mediehistorie. I 2003 blev navnet ændret til Danmarks Mediemuseum og kun 7 år senere i 2010 blev det ændret igen til at være Mediemuseet.

Overstående er udarbejdet på baggrund af følgende materiale:

Steen Nielsen, Flemming “Mediemuseet – et nyt skud på stammen” Odense Bys Museer Årbog 2015, samt: Mediemuseets hjemmeside: http://museum.odense.dk/museer/mediemuseet/om-mediemuseet/museets-historie

Tilmeld nyhedsbrev

Brandts Klædefabrik

Brandts Passage 8
5000 Odense
Denmark

kontakt@brandtsklaedefabrik.dk


Persondatapolitik