Forsiden Kultur Før Magasinet var Magasinet – Lidt historisk baggrund

Før Magasinet var Magasinet – Lidt historisk baggrund

Se kontaktinformationer

Magasinets historie går tilbage til 1933, men for at få det hele med, bør vi faktisk gå endnu længere tilbage, til første verdenskrig. Den første verdenskrig, kaldet Den Store Krig 1914-1918, blev fulgt af en længere årrække med hårde omstændigheder for den danske tekstilindustri. En indledende efterkrigsoptimisme blev hurtigt afløst af spekulationer, efterfulgt af økonomisk krise, urolige valutakurser, ugunstige toldforhold og deraf også ringe afsætningsmuligheder. Det var hårde tider. Hertil kom udenlandske konkurrenter, der øjensynligt cirklede omkring Brandts Klædefabrik, som “Gribbe over en døende Kamel i Ørkenen”. Kun få og små perioder med god beskæftigelse og rolige arbejdsforhold afbrød en ca. 12 år lang ulvetime. Først i 1932 begyndte tingene at vende. Sammenbruddet på den amerikanske børs i oktober 1929 forværrede en allerede dårlig situation. Det blev nødvendigt for Nationalbanken at træde ind, og der blev oprettet et valutakontor, kaldet Valutacentralen. Årene der fulgte var gode. En lav kronekurs, dvalende import og Valutacentralens regulering, stabiliserede produktionsforholdene og skabte grobund for industrien på ny. Allerede i 1933 blev der tilføjet en splinterny lagerbygning, og lyden af byggesjak satte punktum for de seneste års prøvelser. Det er denne bygning, der i dag kaldes Magasinet.

I 44 år blev fabrikkens produkter opbevaret i magasinbygningen, før Brandts Klædefabrik drejede nøglen om i 1977. Efter 108 år blev et fyrtårn indenfor odenseansk industri fældet af ønsket om cowboybukser og en stadig mindre efterspørgsel af uldprodukter fra befolkningen. Al Brandts Klædefabriks maskineri var indkøbt med hensigt på bearbejdelse af uldholdigt klæde, at skifte hele produktionsapparatet ud, gav ikke økonomisk mening. John Hanssen og esbjergenseren Keld Droob opkøbte Brandts Klædefabrik tidligere industrikompleks og begyndte udviklingen af det der skulle blive en ny kulturel bydel. Herefter skulle latteren ringe gennem Odense da magasinet blev til Morskabsteatret. Den skulle stå på Revy, året rundt. Det gik ikke.

Erik Bent Svendlund foran Magasinet ifm. oprettelsen af revystedet kaldet 'Morskabs teatret' 1983-1984

Erik Bent Svendlund foran Magasinet ifm. oprettelsen af revystedet kaldet ‘Morskabs teatret’ 1983-1984. Carsten Andreasen fot., Odense Stadsarkiv

Forsamling af skuespillere med relation til Odenses 'Morskabs teatret'. Carsten Andreasen fot., Odense Stadsarkiv

Forsamling af skuespillere med relation til ‘Morskabs teatret’. Carsten Andreasen fot., Odense Stadsarkiv

Publikum kunne øjensynligt kun rumme en vis mængde Revy, og et helt teater kun til formålet viste sig at være mere end odenseanerne kunne gabe over. Revyinstruktørerne Jan Schou og Erik Bent Svendlund gik konkurs med foretagendet i 1985. Kommunen tog over og Morskabsteatret blev til Magasinet i 1989.

Tilmeld nyhedsbrev

Brandts Klædefabrik

Brandts Passage 8
5000 Odense
Denmark

kontakt@brandtsklaedefabrik.dk


Persondatapolitik