Kulturmaskinens administration

På Kulturmaskinens 4. sal ligger et stort kontorlokale. Her holder Kulturmaskinens administration til. Det er her alle kulturhusets administrative opgaver inden for ledelse, strategi, kommunikation, økonomi og personale løses fra. Men det er også her al idegenerering, planlægning og programfastlæggelse af alle kulturmaskinens kulturevents foregår.

Jimmi Mørup Nielsen er funktionsleder og ansvarlig for hele arrangementsområdet i Kulturmaskinen, som årligt har omkring 1500 kulturevents. Det kræver en del arbejde at få så mange events realiseret. Hertil har Jimmi heldigvis en række dygtige medarbejdere, praktikanter og frivillige, som dagligt understøtter ham i arbejdet med produktionsplanlægning, kontraktarbejde, samarbejdsaftaler, arbejdsplaner og afvikling af arrangementer.

Ifølge Jimmi er hjælpen fra administrationens kompetente praktikanter og andre frivillige hænder helt uundværlige. Hvis Kulturmaskinen måtte være foruden, ville huset slet ikke kunne trække en så stor mængde kulturarrangementer, som er med til at skabe værdi for byens borgere. Kulturmaskinen er et kulturhus – men i høj grad også et medborgerhus.

”Kultur er noget vi skaber sammen. Både med det hold vi har i huset, men i høj grad også med de mange eksterne samarbejdspartnere, som vi har rundt om i byen. Alle er de med til at idegenerere, udvikle og placere vores mange kulturarrangementer. Sammen skal vi udfordre og udvikle. Sammen skal vi skabe værdi for Odenses borgere. Det gør vi bedst, hvis vi er flere, der står sammen om opgaven,” siger Jimmi.

previous arrow
next arrow
Slider