NY CHEF PÅ KULTURMASKINEN

Kulturmaskinens nye chef, Jakob Kwedéris, har store ambitioner for Odenses mangfoldige og levende kulturhus, som ligger centralt placeret i Odenses pulserende byliv midt i Brandts Klædefabrik.
Det odenseanske kulturhus, Kulturmaskinen, har fået en ny chef i Jakob Kwedéris, der igennem mange år har drevet og ledet en række kulturinstitutioner i det urbanske Københavnsområde. Senest har han siddet med en stor kulturenhed i København Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning – en chefstilling, som han fratrådte i juni for at gribe nye udfordringer her i Odense som direktør for Kulturmaskinen.
Kulturmaskinen spiller en central rolle i Odenses kulturliv og er dynamo for en række af byens kulturelle fællesskaber, hvorudfra nye ideer og projekter konstant udspringer. Ifølge Jakob Kwedéris kan Kulturmaskinen noget helt særligt som kulturinstitution; ikke nok med at Kulturmaskinen danner ramme om Odense Film Festival og Kunstbygningen Filosoffen samt en række virkelig gode koncerter, comedyshows, foredrag og teaterforestillinger m.m., så er det også et kulturhus for kreativ udfoldelse på tre fantastiske værksteder. Kulturmaskinen er et sted med stort potentiale, og netop dette potentiale tiltrak Jakob Kwedéris. Derudover ser han en kæmpe inspirationskilde i den fremdrift, som Odense i disse år gennemgår:
”Odense som by er inde i en rigtig spændende udvikling. Her er en nerve og en god iværksætterånd. I erhvervslivet, i det politiske og generelt blandt byens borgere er der en glød, der brænder for den her by. Det, synes jeg, er rigtig fedt. Både Odense og Kulturmaskinen har et stort potentiale men også en vilje til at skabe vækst og værdi både kulturelt, kunstnerisk og socialøkonomisk – det er en vigtig driver for mig”, siger Jakob Kwedéris.

SAMME VISION, NYE KRÆFTER
Visionen for Kulturmaskinen er ambitiøs: Alle odenseanere skal kende og have en relation til Kulturmaskinen. Jakob Kwedéris udtaler: ”Vi vil være rammen om de store og vigtige oplevelser – både dem, der samler, og dem, der udfordrer. Vi vil være endnu mere attraktive for vores gæster, samarbejdspartnere og byens ildsjæle. Vi vil gå til kant og i endnu højere grad være opsøgende og have vovemod til at realisere det nye sammen med byens kulturelle iværksættere. Sidst, men ikke mindst, så vil vi danne ramme om kulturelle fællesskaber, som skaber et mangfoldigt kulturtilbud, hvor alle kan deltage, bidrage og inspireres.”
Ifølge Jakob Kwedéris er der på nuværende tidspunkt ingen konkrete justeringer på bordet, men han bekræfter, at alle Kulturmaskinens elementer vil komme i spil. Kulturmaskinen skal i de kommende år styrke sin profil, øge bidraget til Odenses kultur- og iværksætterliv, styrke talentmassen, øge antallet af gæster og besøgende, og derigennem indtægterne og graden af egenfinansiering således, at Kulturmaskinen i fremtiden står endnu skarpere og dermed sikrer muligheder for udvikling af nye kulturtilbud, vækstlag og talenter.
”Nogle gange vil vi gå forrest, andre gange vil vi være understøttende og medskabere af andres ideer”, siger Jakob Kwedéris. Han fortsætter: ”Min kernekompetence er nok at få skabt relationer og at få sat et mål for, hvad det er vi skal nå, og hvor det er, vi kan skabe værdi. Det er det, jeg har arbejdet meget med før, og det er det spændingsfelt, jeg synes, er rigtig interessant; nemlig der hvor man kan se potentialet, finde de rigtige partnere, finde den rigtige energi, og få noget til at løfte sig.”
Ifølge Jakob Kwedéris ligger et samarbejde mellem Kulturmaskinen og Brandts Klædefabrik helt naturligt. ”I Kulturmaskinen ønsker vi at gøre Brandts-området stærkere. Et samarbejde ligger lige til højrebenet. Sammen skal vi skabe værdi for Odense.”

Af Julie Grønbek Øberg