Område overblik

Brandts Klædefabrik breder sig over et areal på ca 35.000 m2.

Da fabrikken lukkede i 1978 bestod den af bygningerne i passagen og omkring Amfipaldsen.

Efter transformationen af industrivirksomheden i 1980’erne til blandet byrum, er der med årene tilkøbt tilstødende ejendomme. Fx. Dæhnfelts frølager i Pakhuset.

I dag hører også Pakhusgården med de omkring liggende bygninger og Farvergården med bygningerne ud til Panthesonsgade også til området.
Også privathospitalet og P-Huset tilhører Brandts Klædefabrik.