Kunstmuseum Brandts

Kunstmuseum Brandts

Kunstmuseet er Danmarks første museum for kunst og visuel kultur, og har siden 1987 vist udstillinger med dansk og international samtidskunst. Med en samling på mere end 15.000 klassiske kunstværker, internationalt fotografi, film og tegninger kan man opleve nogle af verdens bedste kunstnere, fotografer og billedskabere. Med fo­to­gra­fi og le­ven­de bil­le­der som om­drej­nings­punkt ska­ber museet ori­gi­na­le ud­stil­lin­ger, der bin­der for­tid, nutid og frem­tid sam­men i op­le­vel­ser, som spej­ler det nære, lo­ka­le liv og den store for­tæl­ling om men­ne­ske­li­vet og vores ci­vi­li­sa­tion.

Kunstmuseum Brandts præsenterer hvert år mere end ti udstillinger med bred appel, hvor fotografi, levende billeder og kunst præsenteres på allerhøjeste niveau og opleves i mange formater.

Åbningstider

Kontakt