Brandts Klædefabrik, logo

Kulturmaskinen

Kulturmaskinen er dit kulturelle mekka, hvor scener, kunstudstillinger, kreative værksteder og festivaler danner ramme om mangfoldige og brugerdrevne kulturoplevelser, kreativ selvudfoldelse og socialt samvær. Vi er dit kulturelle hus, hvor du både finder og skaber kultur i små og store fællesskaber og kreative miljøer. Her har vi lokalerne til dit næste projekt og idé. Oplev og dyrk kreativiteten som publikum eller som kunstner, når Kulturmaskinens store vinger breder sig og omfavner dig.