Ordensregler & Privatområde

Brandts Klædefabrik er privatejet og en del af området er ejet i partnerskab med Odense Kommune. Området er offentlig tilgængeligt hele året. 
For at sikre området er et rart sted at være både for gæster , lejere, beboere, og aktører, er der nogle hensyn og ordensregler, der gælder.

Vores skraldespande elsker skrald – dér hører affaldet hjemme. Al anden forurening er ikke tilladt.
Vi er vilde med smilende og glade gæster – dog ikke støjende og voldelig adfærd.
Al beplantning kan nydes – med øjnene. Det må ikke beskadiges, plukkes eller fjernes.
Venlige husdyr er velkomne – i snor. Desværre har vi ikke toiletter til dem.
Fysisk transport er dejligt – især den til fods. Kørsel på skateboard, rulleskøjter, løbehjul eller cykler er ikke tilladt.
Plakater og flyers sladrer gerne – derfor skal du have en skriftlig tilladelse inden du hænger op eller deler noget ud.
Det er fristende at tage en lur eller finde et yndlings spot – desværre er ”unødigt ophold” ikke tilladt.
Opsætning af stadeplads eller kommerciel aktivitet – kræver tilladelse. 
Det er fristende – men desværre ikke tilladt at fotografere til kommercielle formål i Brandts Klædefabrik uden skriftlig tilladelse.
Reglerne gælder for hele området; Amfipladsen, Farvergården, Pakhusgården og Passagen.
Området er privat. Overtrædes ordensreglerne, eller er adfærd generende, kan vi bortvise fra området.

lidt privat - men vi deler gerne