Brandts Klædefabrik, logo

Fabriksarbejderne

Om foreningen

I 1990 stiftede en gruppe tidligere ansatte på Brandts Klædefabrik Brandtarbejdernes Historiske Forening.
Formålet er at indsamle registrere og bevare historisk materiale, der belyser arbejdslivet på Brandts Klædefabrik 1869-1977.
Medlemmerne er tidligere Brandtarbejderne og andre med interesse for bevarelse af klædefabrikkens historie.

Årskontingentet er kr. 50,- for enkeltmedlemmer og kr. 250,- for institutionsmedlemmer.
Henvendelse til foreningen på tlf. 24679813 eller e-mail: winnakaj@gmail.com

Foreningen afholder sammenkomst for medlemmer i frokostrestaurant Kong Volmer, Brandts Passage 13,
hver anden mandag i månederne september – maj kl. 10-11.30

 

Brandt arkivet

I 1994 fik foreningen lokaler i det nuværende kulturcenter Brandts idet Odense Kommune indgik et lejemål med KD-Selskaberne, som ejer den private del af kulturcentret.

Det gav mulighed for at oprette Brandtarkivet i samarbejde med Odense Stadsarkiv. Da Odense Kommune med udgangen af 2011 opsagde lejemålet er Brandtarkivet nu uden egne lokaler.

Samlingen af produktions genstande, herunder en stor samling stofprøver af fabrikkens produktion, samt forskellige arkivalier befinder sig nu i et lagerlokale på Brandts stillet til rådighed af KD-Selskaberne.

Af arkivalier kan nævnes en fabriksfilm fra 1939, der viser produktionsgangen fra uld til færdig klæde. Brandtarkivet rummer også en fortegnelse over samtlige ansatte i perioden 1889-1940.

Endvidere har arkivet en billedsamling samt video- og båndoptagelser med gamle Brandtarbejdere og en samling protokoller m.m.

En vigtig del af Brandtarkivet er Nationalmuseets fotoregistrering af fabrikken lige inden lukningen i 1977. Derved er det muligt at vise hvorledes de nuværende udstillingsrum, kontorer og forretninger så ud som produktionslokaler.

Dele af den store fotoudstilling, som tidligere var ophængt i Brandtarkivets lokaler, er nu ophængt i frokost restaurant Kong Volmer, Brandts Passage 13.

Foreningens arbejde

Brandtforeningen har i årenes løb afholdt periodemæssige udstillinger i foreningens lokaler, ligesom vi har deltaget i kulturcenter Brandts åbent – hus arrangementer – herunder Kulturnatten den første fredag i september.

I  forbindelse med Nationalmuseets etablering af det nye industrimuseum Brede Værk har Brandtarbejdernes Historiske Forening medvirket med fotos og andet materiale således at udstillingens afsnit om industriarbejde i høj grad bygger på Brandtarkivets materiale og Brandtarbejdernes mundtlige oplysninger. Brede Værk lukkede i 2018. Dele af udstillingen findes på industrimuseet i Horsens. 

Vi har sammen med Formidlingscenter Brandts udviklet besøgsmateriale.

Vi besvarer jævnligt spørgsmål om fabrikkens historie fra lejere i Brandtområdet og andre interesserede. Vi har samarbejde med Hørvævsmuseet på Krengerup. 

Vi har de senere år samarbejdet med KD-Selskaberne på Brandts. 
Bl.a. har vi udarbejdet oplysende tekster til mange fotos af klædefabrikkens produktionshistorie. For nuværende arbejder vi med planer om et egentligt Fabriksarkiv og udstillingsmuligheder for nogle af Brandtarkivets indsamlede genstande. Dette også i samarbejde med Odense Stadsarkiv. 

Bogen om Brandts

I 1993 udgav Brandtarbejdernes Historiske Forening bogen ”Brandts Klædefabrik-erindringer fra arbejdslivet på en fabrik i hjertet af Odense”.

Baggrunden for udgivelsen er beskrevet således i bogens forord: Gennem 108 år var Brandts Klædefabrik en arbejdsplads på godt og ondt for generationer af odenseanere.

Fabrikken ligger der stadig som et verdenskendt kulturcenter. I de tidligere vævesale og spinderier er der flere museer. På vej gennem den tidligere fabriksgade findes forskellige spisesteder og forretninger.

På bygningerne er sat navne, der vidner om de forskellige arbejdsprocesser fra uld til færdig klæde. En mindetavle fortæller at virksomheden begyndte i 1869.

Men nutidens besøgende i kulturcenteret Brandts finder ingen spor efter de mange arbejdere, der op gennem tiden sikrede produktionen.

Brandtarbejdernes Historiske Forening har skrevet bogen om arbejdslivet på Brandts Klædefabrik for at råde bod herpå og dermed synliggøre den kultur, der udspringer af fabrikkens indre liv og traditioner.

En bog vi håber vil knytter tråden mellem fabrikkens fortid og nutid og blive et bidrag til fremtidens kulturliv på Brandts Klædefabrik.

Bogen er på 280 sider med et stort billedmateriale der er udvalgt således, at det supplerer teksten, men i høj grad også virker som en historie fortalt i billeder.

Bogen kan købes ved henvendelse til kontakt@brandtsklaedefabrik.dk og koster kr. 100,- + evt. forsendelse.

Kontakt foreningen

Man kan stadig få oplysninger om tidligere ansatte, primært perioden 1889-1940 og andre informationer om klædefabrikkens historie.

Henvendelse til foreningens formand Winna Greve – tlf. 24679813 eller e-mail winnakaj@gmail.com