Brandts Klædefabrik, logo

Ordensregler

Brandts Klædefabrik er privatejet, med en del af området ejet i partnerskab med Odense Kommune. Området er åbent for offentligheden året rundt og bør benyttes hensynsfuldt og med respekt for andre besøgende.

For at sikre et behageligt miljø for alle, inklusive gæster, lejere, beboere og aktører, er det vigtigt at følge de gældende ordensregler. Manglende overholdelse af reglerne eller uhensigtsmæssig adfærd kan medføre bortvisning fra området.

Har du spørgsmål til ordensreglerne, er du velkommen til at kontakte:

Områdechef Rikke From Larsen
Tlf. 22 84 08 85
rikke@brandtsklaedefabrik.dk

Ordensregler