Brandts Klædefabrik, logo

Om Fabriksarbejdernes Historiske Forening

I 1990 etablerede tidligere medarbejdere fra Brandts Klædefabrik en historisk forening kaldet “Brandtarbejdernes Historiske Forening” med det formål at bevare og dokumentere fabrikkens historie fra 1869 til 1977. Foreningen, bestående af tidligere fabriksansatte og interesserede, har udgivet bogen “Brandts Klædefabrik – erindringer fra arbejdslivet på en fabrik i hjertet af Odense”, som udforsker fabrikkens historie og ansattes erindringer.
 
Møder afholdes regelmæssigt på frokostrestauranten Kong Volmer, Brandts Passage 13, hver anden mandag fra september til maj.
Årskontingentet er 50 kr. for enkeltpersoner og 250 kr. for institutioner.

Kontakt Foreningen

Henvendelser til foreningen kan ske gennem formand Winna Greve.
Telefon: +45 24 67 98 13
Email: winnakaj@gmail.com 

Fabriksarkivet

I 1994 fik foreningen egne lokaler, hvilket muliggjorde etableringen af arkivet “brandtsarkivet” i samarbejde med Odense Stadsarkiv. I 2022 blev arkivet overført til KD-selskaberne med det formål at gavne lokalsamfundet.

Arkivet er en skattekiste af historiske fund, herunder en imponerende samling af stofprøver og diverse arkivalier. Blandt de særligt interessante arkivalier er en fabriksfilm fra 1939, der dokumenterer produktionsprocessen fra uld til færdigt klæde. Arkivet indeholder også en fortegnelse over samtlige ansatte i perioden 1889-1940, en omfattende billedsamling, samt video- og båndoptagelser med tidligere medarbejdere og diverse protokoller. En væsentlig del af arkivet udgøres af Nationalmuseets fotoregistrering af fabrikken lige inden lukningen i 1977, hvilket giver et værdifuldt indblik i fabrikkens udvikling.

Dele af den store fotoudstilling, som tidligere var udstillet i arkivets lokaler, er nu tilgængelige for besøgende i frokostrestauranten Kong Volmer, beliggende på Brandts Passage 13.

Foreningens Arbejde

Gennem årene har foreningen skabt en levende fortælling om fortidens industrielle arv. Foreningen har arrangeret spændende udstillinger i deres tidligere lokaler og deltaget i festlige åbent-hus arrangementer på Kulturcenter Brandts, herunder den populære Kulturnat den første fredag i september.

I samarbejde med Nationalmuseet har foreningen bidraget til industrimuseet “Brede Værk” med unikke fotos og historiske materialer. Foreningens fortællinger om industriarbejde blev en væsentlig del af udstillingen og hjalp med at bringe fortidens fabrikshistorie til live. Selvom Brede Værk lukkede i 2018, kan nogle af foreningens bidrag stadig opleves på Industrimuseet i Horsens. Sammen med Formidlingscenter Brandts har foreningen udviklet spændende besøgsmateriale, og de har også et tæt samarbejde med Hørvævsmuseet på Krengerup.

I de seneste år har foreningens partnerskab med KD-Selskaberne på Brandts Klædefabrik gjort det muligt at dykke endnu dybere ned i klædefabrikkens rige historie. Foreningen har skabt inspirerende tekster til mange af de historiske fotos, og der arbejdes på at etablere et egentligt fabriksarkiv med udstillingsmuligheder for indsamlede genstande, i tæt samarbejde med Odense Stadsarkiv.

Kom med foreningen på en spændende rejse gennem historien og vær med til at bevare den industrielle arv for kommende generationer!

Bogen om Brandts Klædefabrik

Ved stiftelsen af foreningen i 1990 påbegyndte studiekredsen et ambitiøst projekt: at forfatte en omfattende bog, der kaster lys over hverdagen på Brandts Klædefabrik gennem årene. Dette unikke værk er et kollektivt projekt, der bygger på bidrag fra tidligere medarbejdere, som deler deres erindringer og interviews. Bogen tilbyder en detaljeret gennemgang af fabrikkens historie fra opstarten i 1869 til lukningen i 1977, rigt illustreret med billeder og personlige fortællinger, der levendegør fabrikkens udvikling og de mennesker, der var en del af den.

Bogen kan i øjeblikket købes på Brandts Klædefabriks kontor i Kedelhuset.

Kontakt områdechef Rikke From Larsen på tlf.: 22 84 08 85 ved interesse.