Brandts Klædefabrik, logo

Renovering af Farveriet

Bygningskonstruktørstuderende fra UCL udarbejder i forbindelse med deres uddannelse innovative forslag til en bæredygtig transformation og renovering af Brandts Klædefabriks ikoniske bygning, Farveriet.

I sidste uge havde Brandts Klædefabrik besøg af studerende fra bygningskonstruktøruddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som blev inviteret ind i den ikoniske bygning, Farveriet, i Brandts Passage. I forbindelse med valgfaget ’Bæredygtig Transformation og Renovering’ skal de studerende nemlig skabe forslag til, hvordan en historisk bygning som Farveriet kan renoveres og transformeres. En renovering som Praksis Arkitekter, herunder Tegnestueleder Ricki Vestergaard Estdahl, aktuelt står i spidsen for:

”Vi er meget glade for at kunne bidrage til, at de studerende får en praksisnær oplevelse i forbindelse med deres studie. Det kan ikke undgås at interessen for uddannelsen bliver større, når projektet er virkeligt og håndgribeligt. Samtidig er det med til at udvikle os på tegnestuen, da vi får indsigt i de studerendes tanker, samt hvad der rører sig på uddannelsen.”

Renovering af Farveriet 3

Begejstringen var heller ikke til at tage fejl af, da byggepladsen blev besøgt af smilende studerende, der flittigt fotograferede, målte op og diskuterede spændende muligheder. En af de mange smil mødte man hos Mathias Møller:

”Brandts Klædefabrik og UCL skaber de perfekte rammer for, at vi studerende kan bidrage med vores ideer i en kreativ sammenhæng. Vi får lov til at tænke ud af boksen og komme med forskellige bud på, hvad byggeriet kan blive til. Det vækker en enorm interesse og nysgerrighed i projektet.”

 

Socialt og bæredygtigt ansvar 

For Brandts Klædefabrik er socialt ansvar en vigtig faktor, og derfor ser områdechef Rikke From Larsen en stor værdi i at inddrage unge studerende i områdets projekter:

”Det er enormt vigtigt, at vi som virksomhed er parate til at invitere studerende ind i maskinrummet. Hvis vi giver dem mulighed for at afprøve teori i praksis, kan vi være med til at styrke deres forudsætninger for at blive dygtige til deres fag og deres hverv i fremtiden.”

Renovering af Farveriet 2

Lektor Henrik Kryger glædes ligeledes over samarbejdet mellem Brandts Klædefabrik og UCL: ”Det er fantastisk, at de inviterer os ind i projektet. De studerende elsker at komme ud i den virkelige verden og få lov til at udføre noget praksisnært og se værdien i det. Motivationen vokser, når først det er et virkeligt projekt, det drejer sig om.”

At have netop det gamle farveri som case, er ikke kun vigtigt for de studerendes læringsproces, men også for bæredygtigheden, hævder Henrik Kryger. ”De lærer at se værdien i at renovere og transformere en gammel bygning. Det ruster dem til at tænke i bæredygtighed og til at tiltænke eksisterende bygninger nyt potentiale og liv.”

 

En historisk bygning som case

Også de studerende finder det interessant at have den historiske bygning som case. Det var nemlig ikke første gang at studerende Mathias Bendtsen havde sat sine ben i netop de lokaler: ”Det er sjovt at se stedet i dagslys. Vi har jo været her før, da bygningen husede A-Bar. Derfor er der en vis nostalgi i at være her igen. Det bliver spændende at se, om vi kan realisere de idéer, vi har for stedet.”